Kontakt

Objednávky: 056 - 6432 990,0907 448 631

Adresa: Námestie Osloboditeľov 39, Michalovce

email: galaxy@minet.sk